Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1

Vores værdigrundlag

Højelse Skole er en udviklingsorienteret skole, der på et højt fagligt niveau ønsker at styrke og udvikle den enkelte elevs samlede kompetencer i livet og skærpe elevernes nysgerrighed og lyst til læring både fagligt, personligt og socialt. 

Skolen arbejder ud fra et helhedsorienteret menneskesyn og med en vision om at skabe livsduelige, selvstændigt tænkende, unge mennesker.


Det gør vi, ved at:
- udvikle elevernes selvtillid, livsmod og kreativitet, identitet og handlingskompetence gennem en alsidig undervisning
- opøve elevernes  evne til at stille spørgsmål, at vurdere og tage stilling til forskellige opfattelser
- udvikle elevernes eget initiativ og virkelyst


Faglig udvikling

Højelse Skoles hovedopgave er at give eleverne en god skoletid præget af engagement og lyst til læring på alle tidspunkter og i alle situationer. Vi arbejder med et fagligt, pædagogisk og demokratisk læringsmiljø, hvor vi anvender forskellige undervisningsformer for at tilgodese forskellige måder at lære på og give mulighed for faglig fordybelse. 

-    Vi ønsker at udvikle elevernes mange talenter og evner, ved at:
-    tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninge
-    give eleverne mulighed for at afprøve ideer og viden gennem forskellige undervisningsformer
-    anvende kunstneriske aktiviteter 
-    inddrage bevægelse i undervisningen

Vi vil udvikle elevernes læring, ved at:
-    skabe lyst til at lære gennem eksperimenterende undervisning
-    anvende oplevelser som drivkraft for inspiration og motivation
-    motivere eleven til at yde sit bedste og tage ansvar

Vi skaber rammerne for et højt fagligt niveau, ved at:
-    give eleverne et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed for faglig fordybelse
-    skabe en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning
-    inddrage det lokale, nationale og globale samfund i undervisningen

Personlig udvikling 

På Højelse Skole ser vi den enkelte elev som et unikt individ, hvor vi anerkender den enkeltes kompetencer og ressourcer. Vi mener, at alle mennesker betyder lige meget og har lige stor værdi for fællesskabet. Vi arbejder med den enkeltes forståelse for og evne til at indgå i fællesskabet. Det anser vi som udgangspunkt for et godt og frugtbart læringsmiljø.


Vi skaber et trygt og forpligtende fællesskab, ved at:
-    udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til samarbejde
-    udvikle elevernes forståelse for egen og for andre menneskers livssituaton og kulturelle baggrund
-    lære eleverne at respektere hinanden og værne om skolen
-    lave fælles spilleregler 

Vi skaber rammerne for trivsel og glæde, ved at:
-    skolens hverdag bygger på åndsfrihed og demokrati
-    udvikle god arbejdsmoral, gode arbejdsvaner og arbejdsglæde
-    eleverne oplever at kunne mestre eget liv
-    eleverne er trygge i læringsmiljøet


Fælles ansvar
På Højelse skole prioriterer vi samarbejde meget højt. Det er vores fælles ansvar at skabe en god skole og SFO. Åbenhed, inddragelse og dialog er afgørende for fælleskab og engagement.

Vi anser forældrene som en ressource – ikke bare for deres egne børn, men også for hele skolens virke. Respekt og anerkendelse i en åben dialog er væsentligt i samarbejdet for personalegruppen, mellem elever og lærer – og i et forpligtende samarbejde mellem forældre, skolens personale og skolebestyrelse. Ansvar for at 
kvalitetssikre den pædagogiske linje

Værdigrundlag
 

Dokumenter

Værdigrundlag

Shape Created with Sketch.