MENU
Aula_close Layer 1

Vores profil

Værdigrundlag og formål for Højelse Skole og SFOBillede tekst

Vores mål er at bidrage til børnenes alsidige udvikling. Vi ønsker at børnene udvikler deres mange evner og talenter så langt som muligt, som grundlag for at styrke deres udvikling mod selvstændige personer. Glæde og selvtillid er i vores øjne et resultat af, at man kan mange ting, har prøvet og oplevet mange ting og er åben overfor nyt.

Vores mål er at Skolens og SFOens aktiviteter er præget af at børn lærer på mange forskellige måder.

Oplevelse er et væsentligt element i både læring og leg. Vi lægger derfor vægt på, at børnene både får oplevelser i naturen , af kunstnerisk og idrætslig art.
Vi anerkender også, at nogle ting bedst læres gennem mere systematisk og struktureret undervisning.

Samtidig med at lægge vægt på et højt fagligt niveau, er det vores mål at udvikle børnenes eget initiativ og virkelyst.

Vi anerkender, at forudsætningen for at udvikle sig er at børnene føler sig trygge og er glade for skole og Sfo. Derfor er det en fælles sag for personale, børn og forældre at skabe et godt miljø med plads til alle. Både personale og forældre bidrager til, at de enkelte klasser og grupper har en formuleret plan mod mobning.

Vi anerkender, at både personale, børn og forældre har et ansvar for at skabe en god skole og sfo. Som udgangspunkt for inddragelse er et højt informationsniveau af stor betydning.

Målet er at bidrage til at udvikle dygtige og selvbevidste mennesker, der har forudsætninger for at deltage aktivt i et demokratisk samfund.

Billede tekst

Skolen

I skolen vil vi nå disse mål ved at tilrettelægge undervisningen med udgangspunkt i det enkelte barn i det omfang, det er muligt.

Vi vil anvende forskellige undervisningsformer for at tilgodese forskellige måder at lære på.

Oplevelser af forskellig art er en vigtig drivkraft for inspiration og motivation.

Vi vil tilrettelægge undervisningen så den giver mulighed for faglig fordybelse.

Deltagelse i kunstneriske aktiviteter bidrager også til børnenes faglige udvikling.

Vi anerkender også, at en god arbejdsmoral er en del af fundamentet for børnenes selvtillid. Derfor arbejder vi fra første færd på at udvikle arbejdsglæde og gode arbejdsvaner.

Vi anser hjemmearbejde for en naturlig del af skolens virke og et væsentlig bidrag til elevernes faglige udvikling. Det kan forekomme som fælles lektier for hele klassen eller som mere individuelle opgaver. Det er derfor vigtigt, at lærerne informerer forældrene om hvordan, de kan bidrage. Det er vigtigt at forældrene holder sig orienteret om den måde hjemmearbejdet foregår på.

 

Formålsformulering for Højelse Skole


Højelse skoles elever, forældre og lærere vil i samarbejde arbejde for at udvikle elevernes alsidighed i et aktivt fagligt, pædagogisk og demokratisk miljø. Der lægges vægt på:


1.   Faglig udvikling

at fremme et grundlæggende fagligt fundament og give mulighed for faglig fordybelse
at udvikle en høj faglig kompetence gennem en vekselvirkning mellem fagdelt og tværfaglig undervisning
at skabe lyst til at søge ny viden gennem eksperimenterende undervisning
 
2.    Personlig udvikling

gennem en alsidig undervisning udvikles elevernes selvtillid, livsmod og kreativitet, identitet og handlingskompetence
udvikle elevernes sociale ansvarlighed og deres evne til samarbejde
udvikle elevernes forståelse for egen og andre menneskers livssituation og kulturelle baggrund
tage udgangspunkt i den enkelte elevs forudsætninger


3.    Praktisk sammenhæng 

gennem undervisningen tilstræbes, at eleverne opøver evne til at stille spørgsmål, at vurdere og tage stilling til forskellige opfattelser
det lokale, nationale og globale samfund inddrages i undervisningen
skolens hverdag bygger på åndsfrihed og demokrati